Spoločnosť | Archív | 2 % z dane

2 % z dane

Milé kolegyne a kolegovia,

chceli by sme Vás upozornit, že je tu možnosť pokázať 2% z dane Slovenskej spoločnosti pre štúdium náboženstiev (SSŠN). Týmto Vás láskavo žiadame o zváženie tejto možnosti a podporenie slovenskej religionistiky, prípadne odporučenie SSŠN v tomto ohľade ďalším osobám.

SSŠN je riadne zaregistrovaná v zozname prijímateľov 2% dane na rok 2010 zverejnenom komorou notárov SR.

Ak sa rozhodnete poslať 2% našej spoločnosti, chceli by sme Vás upozorniť, že 15.2.2010 je posledný termín pre zamestnancov, aby požiadali zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb. Čo je nevyhnutný krok pre poukázanie 2% z dane.

Celý postup pre poukázanie 2% nájdete na nasledujúcich linkoch

Pre zmestancov 
 

Pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie

Pre právnické osoby


Ďalšie informácie nájdete na: http://www.rozhodni.sk/

Požadované udaje o SSŠN:

Názov: Slovenská spoločnosť pre štúdium náboženstiev pri SAV
Právnicka forma: Občianske združenie
Adresa: Gondova 2, 818 01, Bratislava
IČO: 30811511