Spoločnosť | Vedenie

Vedenie SSŠN

Výbor SSŠN, zvolený valným zhromaždením 17. 12. 2014

PhDr. Roman Kečka, PhD.
predseda spoločnosti

Mgr. Tomáš Hrustič, PhD.
tajomník s funkciou štatutárneho zástupcu SSŠN

Mgr. Marek Zeman
hospodár

Doc. Mgr. Attila Kovács, PhD.
člen výboru

prof. Mgr. Milan Kováč, PhD. 
člen výboru

Mgr. Tatiana Podolinská, PhD.
členka výboru

Mgr. Tomáš Drápela
člen výboru

Mgr. Lenka Horáková
členka výbor

Mgr. Jakub Špoták
člen výboru

Mgr. Tibor Sedláček
člen výboru

PhDr. Gabriel Pirický, PhD.
člen výboru

Doc. Mgr. Dušan Deák, PhD.
člen výboru

Mgr. Monika Bagalová
členka výboru

Anna Korbašová
členka výboru


Revízna komisia SSŠN, zvolená valným zhromaždením 17. 12. 2014

Mgr. Katarína Šomodiová
členka komisie