Spoločnosť | Vedenie

Vedenie SSŠN

Výbor SSŠN, zvolený valným zhromaždením 14.12.2018

Mgr. Tibor Sedláček, PhD.
predseda spoločnosti

PhDr. Roman Kečka, PhD.
člen výboru

Mgr. Marek Zeman, PhD.
hospodár

Prof. Milan Kováč, PhD.
člen výboru

doc. Attila Kovács, PhD.
člen výboru

PhDr. Gabriel Pirický, PhD.
člen výboru

Mgr. Matej Karásek, PhD.
člen výboru

Revízna komisia SSŠN, zvolená valným zhromaždením 14.12.2018

doc. Dušan Deák, PhD.
člen komisie