Uskutočnené prednášky
 

17. 12. 2014 Attila Kovács, Islámsky štát v Iraku a Levante (Dá'iš).

29. 4. 2014 Eszter Spät, The Yezidis: An Old Religion in the Changing Middle East.

30. 1. 2014 Elena Marušiaková, Veselin Popov, Od rómskych moslimov k rómskemu islamu.

14. 11. 2013 John F. Chuchiak, Yucatec Maya Religion and Ritual in Colonial Context, 1542-1812.

6. 11. 2013 Tomáš Avramov, Filosofie a spiritualita v současném indickém křesťanství.

29. 9. 2013 Andrej Fukas, Šamani a lámovia - čo nového v Burjatsku? Obnova náboženského života po rozpade Sovietskeho zväzu.

27. 2. 2013 Milan Kováč, Bohovia z počmáraných stien: ako rozumieť mayským graffiti.

2. 8. 2012 Carlos Pallán, Writing the Sacred: A Journey through Ancient Mesoamerican Religious Thought.

22. 11. 2011 Milan Fujda, Od "náboženství" a "věřících" k cirkulujícím objektům.

8. 11. 2011 Dávid Václavík, Základní charakteristiky americké religiozity.

13. 10. 2011 Aleš Chalupa, Pýthii na stopě aneb co nám může prozradit o fungování Delfské věštírny kognitivní religonistika?

23. 05. 2011 Dušan Lužný, Modernizace tradice: případ hnutí Haré Kršna.

12. 04. 2011 Hans Gerald Hödl, The Rituals of the Celestial Church of Christ: An autochthonous West African Church.

17. 03. 2011 Luboš Bělka, Rozprava o deseti králích, aneb tibetská thanatologie.

29. 04. 2009 Dušan Lužný, Náboženství a globalizace - pohled sociologie náboženství.

04. 12. 2008 Danijela Djurišičová, Bosoráctvo a čarodejníctvo ako spôsoby vysvetlenia individuálneho nešťastia. Príklad zo súčasného Srbska.

12. 05. 2008 Olivier Le Guen, Knowledge transmission and distribution processes concerning Supernatural Entities. A comparative approach to cultural change among three Mayas groups.

06. 03. 2008 Ladislav Vrteľ, Heraldika a posvätno.

17. 12. 2007 Lehel Peti, Religious Movements in the Moldavian Csángó villages.

13. 12. 2007 Ondřej Sládek, Kreatívna hermeneutika Mirçea Eliadeho. Konfrontácia Eliadeho hermeneutickej koncepcie s názormi jeho kritikov.

06. 12. 2007 Tatiana Podolinská, Veriť či neveriť? K typológii duchovných identít v súčasnom meste.

22. 11. 2007 Adam Hanuliak film “Krucenie”. Tomáš Hrustič – diskusia na tému rómskej mágie

15. 11. 2007 Martin Kanovský, Luciferov Efekt: Prečo sa dobrí ľudia stávajú zlými?

25. 10. 2007 Tatiana Bužeková, Bosoráctvo a klebety.

16. 10. 2007 Curtis Russell, Morálka, úloha náboženstva z pohľadu bahájskej viery.

...

16. 12. 1997 Milan Kováč, Dejiny a dejinnosť v koncepcii Mirceu Eliadeho.

11. 12. 1997 Miloš Hubina, Pojem prázdna v mahajánovom buddhizme.

25. 05. 1997 Ladislav Kvasz, Dejiny náboženstva a matematika.

05. 05. 1997 Martin Kanovský, Lingvistika a sociálne vedy.

26. 02. 1997 Ján Komorovský, Hnutie mesianistických židov.

10. 12. 1996 Beáta Čierniková, Kult mŕtvych na Kaukaze.

05. 11. 1996 Dalibor Papoušek, Pád Jeruzalema a diferenciácia prvotného kresťanstva.

16. 04. 1996 Edmund Hermsen, Symbolika stromu života v staroegyptskom náboženstve.

16. 04. 1996 Edmund Hermsen, Perspektívy porozumenia staroegyptskému náboženstvu.

15. 04. 1996 Edmund Hermsen, Náboženská psychológia.

28. 03. 1996 Henry Viskup, Súčasný náboženský život Indie.

27. 03. 1996 Henry Viskup, Súčasný náboženský život Nepálu.

26. 03. 1996 Henry Viskup, Súčasný náboženský život Tibetu.

28. 02. 1996 Katarína Zajícová, Profánne aspekty náboženských pútí na Slovensku po r. 1990.

06. 02. 1996 Tatiana Podolinská, Nábožensko-mytologické motívy na bratislavských keltských minciach II.

30. 01. 1996 Tatiana Podolinská, Nábožensko-mytologické motívy na bratislavských keltských minciach I.