Činnosť | Prednášky

SSŠN má za cieľ všemožne pomáhať v rozvíjaní jednotlivých odborov vedy o náboženstvách, prepájať ich a popularizovať ich výsledky v spoločnosti. Za týmto účelom spoločnosť organizuje prednášky. V jednotlivých podstránkach sú sprístupnené informácie o pripravovaných aj odprednášaných prednáškach.

 

Pripravované prednášky.

Uskutočnené prednášky.