Činnosť | Konferencie

Pripravované konferencie.

---

  

Uskutočnené konferencie.

19th European Maya Conference 17- 22 November 2014

Annual Meeting of the Gypsy Lore Society and Conference on Romani Studies 10-13. September 2014

Vedecký seminár o šamanizme 10. 5. – 13. 5. 2010

Šamanizmus v tradíciách náboženstiev sveta 10. 5. 2010

Komparatívna metóda a štúdium náboženstiev.  9. - 10. 12. 2009

Šírenie náboženských a nadprirodzených predstáv. 3.-4. 12. 2008