Pripravované prednášky

17. 12. 2014 Attila Kovács, Islámsky štát v Iraku a Levante (Dá'iš).