Religionistika | Štúdium religionistiky

- ...teraz nerobím nič, utiekol som z domu, túlam sa a rozmýšľam, čo by som mal robiť.
- Že čo by si mal robiť? Veď dá sa na niečo také pýtať? Zaoberaj sa religionistikou! Ver mi, to je dnes jediná seriózna vedecká disciplína.
- Ale prečo si vôbec myslíš, že by som sa mal zaoberať vedou? Ako ja vôbec prídem k vede?
- To tak, že každý, kto je toho len trochu schopný sa musí zaoberať vedou, už len v záujme spásy svojej duše. Je to jediná činnosť hodná človeka...

                                   -- Antal Szerb: Cestujúci a Mesačný svit

 

Štúdium religionistiky

Štúdium religionistiky sa každoročne otvára v rámci bakalárskeho a magisterského stupňa na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského pod odborným gestorstvom Katedry porovnávacej religionistiky.