Spoločnosť | História SSŠN

História Slovenskej spoločnosti pre štúdium náboženstiev

V období rokov 1948-1989  sa v Československu neumožňovalo seriózne štúdium náboženstiev sveta. Preto sa vedecké štúdium náboženstiev a rozvoj religionistiky ako samostatnej vedeckej dispciplíny formálne umožnilo až po novembri roku 1989. Na Slovensku to bol predovšetkým prof. Ján Komorovský (nar. 1924), ktorý podnikol inicia­tívne kroky na zavedenie a oficiálne zaradenie študijného odboru religionistika  do vedeckej nomenklatúry. Takéto úsilie vzniklo paralelne v Čechách, kde bola už v r. 1990 založená Společnost pro štúdium náboženství, ktorej prvým predsedom sa stal prof. Jan Heller.

V r. 1991 Ján Komorovský zastupoval slovenských religionistov vo výbore tejto spoločnosti. Nakoľko sa však federatívne usporiadenie štátu vyvíjalo smerom k úplnému osamostatneniu Slovenska, 5 - 11. 1992 sa na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave konalo ustanovujúce valné zhromaždenie Slovenskej spoločnosti pre štúdium nábo­ženstiev (SSŠN). Česká organizácia sa premenovala na Českou společnost pro štúdium náboženství (od 2006 Česká společnost pro religionistiku). Obe spoločnosti sa dohodli na vzájomnej spolupráci. Prvým predsedom SSŠN sa stal prof. Ján Komorovský.