Spoločnosť | Členstvo

Členstvo v SSŠN

Riadnym členom SSŠN sa môže stať každá osoba, ktorá preukáže vážny, aktívny, odborný záujem o štúdium náboženstiev.

Prihláška

Členský príspevok

10 € (študenti a dôchodcovia 5 €)

príspevok posielajte na číslu účtu v Tatra Banke 2623126063/1100 do správy pre prijímateľa uveďte: meno, členský príspevok/rok