Publikácie | Axis Mundi

Axis Mundi - slovenský časopis pre štúdium náboženstiev

Axis Mundi začalo vychádzať ako študentský časopis Katedry porovnávacej religionistiky FiF UK v r. 2004. Vďaka jeho redaktorom a autorom sa postupne vytvorila obdivuhodná transformácia zo študentského časopisu na recenzovanú vedeckú publikáciu a stal sa hlavným orgánom Slovenskej spoločnosti pre štúdium náboženstiev (SSŠN). Považoval som za privilégium možnosť od začiatku pozorovať tento vývoj zblízka, podieľať sa na ňom najprv ako redaktor a teraz ako šéfredaktor časopisu. Axis Mundi hodlá pokračovať v ceste, ktorú začal, naďalej bude slúžiť ako fórum pre aktivty SSŠN a pre rozvoj akademického štúdia náboženstiev v SR. Naším hlavným zámerom je prispieť k odbornému a inštitucionálnemu rozvoju religionistov a religionistických štúdií v SR, poskytnúť publikačný priestor vedeckým štúdiam v odbore, informovať o religionistických konferenciách a aktivitách v slovenskom aj medzinárodnom kontexte.

Ako šéfredaktor verím, že čitatelia nájdu v Axis Mundi zaujímavé a kvalitné odborné texty, ako aj aktuálne informácie o rozvoji štúdia náboženstiev doma aj vo svete.

šéfredaktor Attila Kovács

Axis Mundi 1/2013 (Download)

Axis Mundi 2/2013 (Download)

Axis Mundi 1/2012 (Download)

Axis Mundi 2/2012 (Download)

1/2009

   

1/2008                  2/2008                          1/2007                         1/2006