Novinky - Archív - Detail

Dobrý Sultán alebo načo nám je synkretizmus?

Vážené kolegyne a kolegovia, Slovenská spoločnosť pre štúdium náboženstiev pri SAV a Univerzitná knižnica v Bratislave - Informačné a dokumentačné stredisko UNESCO si Vás touto cestou dovoľujú pozvať na prednášku: Dobrý Sultán alebo načo nám je synkretizmus? V rámci cyklu Náboženstvá pod drobnohľadom bude prednášajúcim doc. Mgr. Dušan Deák, PhD. (Katedra porovnávacej religionistiky, FF Univerzita Komenského v Bratislave). Prednáška sa uskutoční 28. októbra 2015 o 18.00 h. v seminárnej sále Univerzitnej knižnice na Klariskej ul. 5 v Bratislave.

Pridané: 19.10.2015